1. Quy định chính sách thanh toán:

Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện, cung cấp dựa trên các chính sách sau:

1.1 Đối với hàng có sẵn:

Thanh toán 100% trước khi giao hàng hoặc thỏa thuận khác.

1.2 Đối với hàng đặt (không có sẵn):

Thanh toán 30% khi xác nhận đặt hàng và 70% khi có thông báo giao hàng và phải thanh toán trước khi giao hàng, trừ trường hợp thỏa thuận khác.

2. Hình thức thanh toán:

Các hình thức thanh toán cần thông qua các biện pháp an toàn như có hóa đơn, phiếu thu hay chuyển khoản qua ngân hàng.

2.1 Tiền mặt:

Tại văn phòng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Xây lắp SHT, chỉ chấp nhận giao dịch thanh toán trực tiếp bằng tiền VNĐ.

2.2 Chuyển khoản qua Ngân Hàng hoặc Internet Banking:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY LẮP SHT

Tài khoản số: 4938 8888 888 (VND)

Ngân hàng Tiên Phong Bank – Chi nhánh Hoàn Kiếm